finansowanie

Parki wiatrowe jak i pojedyńcze lokalizacje finansowane są w przeważającej ilości ze środków zewnętrznych. Stosowany przy tym często model polega na długoterminowym finansowaniu projektu na bazie non recourse, tzn. kredyty zaciągane są pod kapitał własny, majątek trwały i przyszłe przepływy pieniężne (tzw. Cash-flow) spółki projetkowej - realizującej budowę farmy wiatrowej, tak by inwestorzy i firmy eksploatujące nie zostali dodatkowo objęci odpowiedzialnością.

We współpracy z bankami partnerskimi pośredniczyliśmy w projektach finansowania oraz współtworzyliśmy je dla 200 MW mocy wiatru w Niemczech i za granicą. Korzystaliśmy przy tym – jak było to tylko możliwe – z kredytów wspierających udzielanych np. przez banki z grupy banków KfW. Również w tym zakresie dysponujemy obszerną wiedzą i doświadczeniem (dotyczy to m.in. procedur związanych ze skłdaniem wniosków, spełnianiem wymogów itp.).